Motiveren door feedback geven

Growth-feedback helpt bij de ontwikkeling van leerlingen en het motiveert!

Feedback geven is een van de meest effectieve onderwijsstrategieën zegt John Hattie in zijn veel omvattende en alom geprezen studie naar de effectiviteit van onderwijsstrategieën (John Hattie, Visible Learning, 2014). Maar dan moet dat wel op de goede manier gebeuren.
Alleen maar gemotiveerde leerlingen in de klas? Dat wil iedereen wel. Maar soms zijn leerlingen niet gemotiveerd. Omdat ze het vak niet leuk vinden, de docent hen niet ligt of omdat ze gewoon niet lekker in hun vel zitten of om welke reden binnen of buiten school dan ook. Je kunt daar niet altijd direct wat aan doen.
Wat in veel gevallen wél helpt is leerlingen op de goede manier feedback geven. Geen feedback in de zin van dat je alles zonder meer complimenteert, maar feedback op de inspanning die leerlingen verrichten om ze zo in een zogenaamde ’groei mindset' te krijgen.

In deze training leert u het verschil tussen feedback geven vanuit een zogenaamde ‘fixed mindset” en feedback vanuit een ‘groei mindset'. Feedback waardoor leerlingen zich niet op hun plaats gezet voelen, maar die hen aanzet tot groei.

Hoe ziet de training er uit?

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur.
In de eerste bijeenkomst ligt de nadruk op het herkennen van feedback vanuit een fixed mindset en een groei mindset. Vervolgens wordt er geoefend met het geven van feedback.
De deelnemers krijgen een opdracht om tussen de trainingen door te werken aan een experiment in de klas.
In de tweede bijeenkomst wordt er gereflecteerd op de experimenten en gekeken hoe de feedback nog effectiever gegeven kan worden.

Bewust worden van verborgen overtuigingen
Oefenen met feedback geven
Experimenteren in de klas
Terugkoppelen in de training

Voor wie is deze training?

Alle docenten en ondersteuners in het onderwijs

Investering

Twee dagdelen

Resultaat:

Na het volgen van deze training weten de deelnemers hoe effectieve feedback te geven, feedback die leerlingen motiveert zich meer te richten op leren, en hebben daar in de eigen lessen mee geoefend. dat leerlingen.