Kitty van Dijck

Ik werk als docent, trainer en coach. Mijn belangrijkste drijfveer is het versterken van leren in de klas. Het liefst onderzoek ik samen met docenten hoe er in die klas bij die leerlingen meer en effectiever geleerd kan worden door samen met docenten lessen voor te bereiden, uit te voeren en na te bespreken.

lees meer

Wat doe ik?

Ik geef (team)trainingen over onderwerpen die te maken hebben met het versterken van het didactisch- en pedagogisch vakmanschap van docenten in het VO, praktijkonderwijs, MBO en HBO. Daarnaast coach ik docenten die het prettig vinden om weer eens de puntjes op de i te zetten.

lees meer

Netwerk onderwijsadviseurs

Van Dijck Didactiek is onderdeel van het netwerk onderwijsadviseurs. Een netwerk dat (onderwijskundige) expertise met elkaar deelt, elkaar inzet bij grotere trajecten en met elkaar conferenties organiseert.

De docent is onmisbaar

Vernieuwde uitgave!

De docent is onmisbaar is een boek voor MBO docenten en is geschreven door Kitty van Dijck en Simon Ettekoven.

Het mbo kent talloze verschillende verschijningsvormen. Waar het ene mbo nog werkt met klassieke lessen, werkt het andere mbo vanuit reële praktijksituaties. Toch is in al die situaties de docent onmisbaar.
In dit boek kijken we naar lessen en leersituaties vanuit 4 bouwstenen:

Bouwen aan een goed leer- en werkklimaat, iedereen actief betrokken, van iedereen werkt naar iedereen leert, bouwen aan zelfstandig leren

Met praktische voorbeelden en met theoretisch onderbouwde tips helpen we docenten op weg naar een cultuur van echt leren in elke les.
Geïnteresseerd? Neem contact op met uitgeverij Coutinho

Een goede les

Een goede les is een boek van Kitty van Dijck en Maurice van Werkhooven. In dit boek wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderwijskundige onderbouwing beschreven hoe een goede les er uit kan zien. Het is geen keurslijf, we schrijven niet voor hoe het moet. Het boek laat zien wat het effect van een goede les kan zijn op het leren van leerlingen. Een handzaam boek voor beginnende docenten, docenten die al langer les geven maar hun denkbeelden weer eens willen opfrissen en voor docenten die beginnende docenten begeleiden.

Heeft u een vraag?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.