Leren van jongens

Nu snap ik hoe ik die jongens aan het leren krijg!

Het lijkt er op dat jongens en meisjes niet evenveel uit hun onderwijs halen. Er blijven meer jongens dan meisjes zitten en jongens stromen tussentijds vaker af naar een lager onderwijsniveau. Ze hebben bij het verlaten van de basisschool weliswaar een vergelijkbare citoscore, maar er gaan al jaren meer meisjes dan jongens naar het VWO en de laatste tien jaar volgen ook meer meisjes dan jongens wetenschappelijk onderwijs. Leren jongens en meisjes niet hetzelfde?

In deze training kijken we naar typisch jongens leergedrag en verklaren we jongensgedrag aan de hand van neurobiologische-, sociaal emotionele en sociologische motieven. Vervolgens gaan we aan de slag met wat deze jongens helpt in de klas zonder de meisjes uit het oog te verliezen. Met andere woorden wat kunt u doen in uw klas, didactisch en pedagogisch gezien, om het beste uit meisjes én jongens te halen.

Hoe ziet de training er uit?

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur.
In deze training wordt gewerkt met filmfragmenten, eigen ervaringen en wordt er van docenten verwacht dat zij tussen de trainingsbijeenkomsten in dingen uitproberen in hun klas.
De training is gebaseerd op 2 onderzoeken die uitgevoerd zijn in opdracht van het ministerie van OCW : Jongens aan de slag en Jongens aanpak(ken).

Herkennen van typisch jongens- en meisjes leergedrag
Verklaren van jongensgedrag
Hoe te handelen in de klas

Voor wie is deze training?

Voor alle docenten die meisjes en jongens in de klas hebben.

Investering

Twee dagdelen.

Resultaat:

Na het volgen van deze training heeft u praktische tips die u meteen de volgende dag in uw les kunt inzetten en die het leren voor jongens aangenamer en effectiever maken.