Een lastige klas

Wat kan ik doen als leerlingen niet willen maar wel kunnen of wel kunnen maar niet willen?

Soms zijn er van die groepen waarin het niet willen of niet kunnen leren, een probleem van de hele klas lijkt. Zo’n klas wordt dan vaak bestempeld als een lastige klas. In deze training kijken we naar de groepsprocessen in de klas, wie gaat er met wie om, wie is er dominant in de klas en wie loopt mee. Bij de analyse van wat er precies aan de hand is gebruiken we de zienswijze van Tuckman over de verschillende fasen in groepsdynamica, en kijken welke aanpak docenten aanspreekt en past bij deze groep.

Hoe ziet de training er uit?

In deze training verdiepen we ons in de verschillende stadia van groepsvorming aan de hand van concrete voorbeelden. De praktijk van de eigen klas wordt in kaart gebracht en de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn zoals nieuwe leerlingen, de onderbreking door vakantieperioden of een specifieke schoolcultuur. Vanuit eigen ervaringen verkennen we gespreksvormen en handvatten om groepen te begrijpen én aan te sturen. Ook wordt stilgestaan bij de positie van de docent als deel van de groep.

Uitgangspunt is de eigen klas
De spelregels voor groepsdynamica van Tuckman
Toepassen van theorie op eigen stijl en klas
Maken van plan van aanpak voor de klas
Leren van elkaar aan de hand van casuïstiek

Voor wie is deze training?

Alle docenten en/of de docenten van die lastige klas.

Investering

Twee tot 3 dagdelen het liefst uit te breiden met voorafgaande lesobservaties aan betreffende klas(sen).

Resultaat:

Resultaat is dat docenten zich in staat voelen aan een veilige groepsvorming te werken, waarin door leerlingen geleerd kan worden. Deelnemers aan de training krijgen naast theoretische kennis over groepen vooral praktische werkvormen aangereikt.