Differentiëren

Nog meer uit leerlingen halen door de verschillen tussen hen te benutten.

Ga er maar aanstaan: 30 leerlingen in de klas en dan ook nog differentiëren! Dat is best veel gevraagd! De school heeft zo zijn wensen, de inspectie zijn eisen, maar hoe doe je dat nu in de praktijk? Deze training geeft met voorbeelden en praktische tips voor elke docent en elk vak de ingrediënten om zelf met differentiatie aan de slag te gaan.

Hoe ziet de training er uit?

In deze praktische training ga ik als volgt te werk.

1. We starten met het analyseren van de (leer)behoeften van (groepen) leerlingen in de klas. Wat voor leerlingen zijn dit, wat hebben zij nodig om te kunnen leren. Welk type differentiatie is passend?
2. Vervolgens gaan we systematisch in op de lesopbouw en hoe differentiatie daarin zonder enorme ingrepen een plek kan krijgen. Wat zijn de mogelijkheden in de start van de les, wat zijn de mogelijkheden in de romp, bij de instructie en bij het zelfstandig werken? En tot slot in de staart van de les, bij de afsluiting, hoe ziet differentiatie er daar uit? Dit alles levert praktische handvaten en tips op die de volgende dag in de les kunt toepasbaar zijn.

We gaan niet te veel praten over differentiëren, maar vooral wérken, op een gedifferentieerde manier werken, opdat de deelnemers ervaren wat dit betekent in de praktijk.
In de training gebruiken we enkele handzame concepten die de aanpak onderbouwen en deelnemers op nieuwe ideeën kunnen brengen.

Daarnaast verwacht ik dat u tussen de bijeenkomsten in die ideeën uitvoert in uw lespraktijk.

Leerlingen in kaart brengen
Differentiëren op vorm, niveau, tempo, interesse
Differentiëren in de verschillende fase van de les
Toepassen op eigen lessen

Voor wie is deze training?

Docenten praktijkonderwijs, Vmbo, Havo, VWO en MBO

Investering

Inclusief terugkom-bijeenkomst vraagt de training een investering van drie dagdelen, eventueel uit te breiden met een dagdeel lesobservaties en feedback.

Resultaat:

Na deze training hebben deelnemers handvaten om een start te maken met differentiëren in de les op een manier die bij hen en de leerlingen past.