Didactische week

beter scoren op het gebied van didactiek en pedagogiek zonder lesuitval.

Sinds een aantal jaren voer ik didactische weken uit op scholen. Ik ben dan een hele week op een school aanwezig en zorg er samen met docenten voor dat het leren in de klas versterkt wordt. Het voordeel van een didactische week is dat elke docent op maat begeleid wordt en dat je samen nadenkt over het leren van leerlingen. Door een gezamenlijke start- en slotbijeenkomst waarin docenten aan elkaar presenteren waar ze beter in zijn geworden is er ook sprake van teamleren.

Hoe ziet de training er uit?

In een didactische week worden docenten gedurende een hele week intensief door mij begeleid. Ik bereid samen met een docent drie keer een les voor, vervolgens ben ik er in de les bij, ik coach on the job, help mee en observeer en bespreek de les samen met de docent na. Dat levert tips op die de docent tijdens de volgende les kan toepassen. Deze feedback wordt ook vastgelegd in een verslag dat de docent dezelfde dag ontvangt.
Voorafgaand aan de didactische week is er een startbijeenkomst voor het team en de leidinggevende, waarin ik uitleg hoe er gewerkt wordt en waarin verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. Aan het eind van de didactische week presenteren docenten aan elkaar wat zij nu echt anders doen in hun lessen en ik presenteer de kwaliteiten en kansen van de docenten. Tot slot ontvangt de team- of schoolleider een rapport met aanbevelingen over hoe de school kan blijven werken aan de kwaliteit van de lessen en daarmee aan het verhogen van de resultaten van de leerlingen.

Startbijeenkomst
Docent en trainer bereiden samen lessen voor
Lessen observeren of samen uitvoeren
Lessen nabespreken
Feedbackverslag
Slotbijeenkomst
Eindverslag

Voor wie is deze training?

Voor docenten VO, MBO, Pro en HBO

Investering

5 dagen zonder lesuitval.

Resultaat:

Omdat ik in een week drie keer bij een docent in de klas aanwezig ben, ontstaat er in korte tijd een wezenlijke verandering in didactisch en pedagogisch gedrag. De docent en de
trainer zoeken samen naar wat past bij die klas, bij die docent, die leerlingen. Er wordt gewerkt in het moment. Het advies is helemaal op maat. Omdat er ook schriftelijke feedback is, kan een docent herhaaldelijk terug lezen welke interventies helpen.

Lees hier een artikel over de didactische week.