Silvie de Cock, docent opleiding marketing en management, Fontys

Goed voorbeeld doet goed volgen. Kitty zegt niet alleen wat we moeten doen, maar ze voert het zelf ook uit. Daardoor heb je dubbel leereffect.