Basis Kwalificatie onderwijs (BKO)

Een schat aan ervaring, heel gemotiveerd maar nog niet bevoegd voor de klas? Volg BKO!

Veel zogenaamde zij-instromers komen met een schat aan ervaring en motivatie uit het bedrijfsleven naar de school. Heerlijk voor leerlingen in het (beroeps)onderwijs om van deze ervaring te leren. Docent zijn is echter ook een vak; leerlingen laten leren is niet zo simpel als het lijkt. In deze training bereid ik docenten voor op het geven van goed kwalificerend onderwijs. Het is een doelgerichte training voor docenten die onbevoegd voor de klas staan en aan de slag zijn voor hun BKO.

Hoe ziet de training er uit?

De training zit boordevol oefeningen op het gebied van didactische- en pedagogische basisvaardigheden zoals: een goede les ontwerpen, didactische keuzes maken, rekening houden met de context van een groep, goede vragen stellen, didactische werkvormen gebruiken, leerlingen mediawijs maken, leerlingen motiveren, goed klassenmanagement, leerlingen coachen, een goede summatieve- en formatieve toets maken en natuurlijk ook om het bewust docentschap: wie ben jezelf en wat zijn jouw leerdoelen en jouw visie op leren.
Ik stel mezelf op als rolmodel. Ik laat gedrag zien wat ik van docenten in de klas verwacht en daarom leg ik voortdurend uit waarom ik doe wat ik doe zodat docenten van mij leren. Daarnaast werk ik met videobeelden; ik vraag docenten opnames te maken van hun eigen lessen zodat de groep leert van elkaars praktijken.

Pedagogisch en didactisch vakmanschap van de docent
Bewust docentschap
Leren van elkaar en van de trainer

Voor wie is deze training?

Alle docenten die onbevoegd voor de klas staan in MBO, HBO of VO.

Investering

De omvang van de training wordt in overleg met de school vastgesteld.

Resultaat:

Op sommige scholen doen docenten na deze BKO-training (of PDG-training zoals het ook wel genoemd wordt) een assessment bij een assessmentbureau waardoor zij hun basiskwalificatie onderwijs kunnen behalen. De training bereidt dan voor op het assessment.