Actief leren

Het zweet op de juiste rug; niet de rug van de docent maar van de leerling.

In de klas gaat het altijd om leren: om les geven gericht op leren. Toch werken in heel veel lessen docenten harder dan de leerlingen die niet zelden met zo minimaal mogelijke inspanning de les aan zich voorbij laten gaan.
Het doel van dit korte, op maat gesneden traject, is het zwaartepunt van de leeractiviteiten te verschuiven van de docent naar de leerling.

Hoe ziet de training er uit?

In de ochtend doe ik lesbezoeken en spreek ik met docenten over hoe er in de klas meer geleerd kan worden. Eventueel kan ik hierbij ook video-opnames maken die dan tijdens de training kunnen worden ingezet om op die manier van elkaar te leren. De invulling van de middag volgt voor een groot deel uit de observaties en gesprekken van de ochtend en uiteraard hebben docenten inbreng in de invulling van de thema’s. Aan de orde kunnen komen bijvoorbeeld verschillende activerende werkvormen, (hoge orde denk)vragen stellen, differentiëren in de klas, een goede lesopbouw, feedback geven en de vragen of discussiepunten die de docenten daarbij inbrengen.
Het traject wordt afgesloten met een terugkombijeenkomst van circa twee uur waarbij ervaringen worden uitgewisseld, zo nodig aanvullende aanwijzingen worden gegeven en wordt verkend hoe verbeteringen in het leren kunnen worden verankerd en uitgebreid.

Observaties in de klas met als doel zicht te krijgen op de beginsituatie
Training met maatwerk over hoe er effectiever in de klas geleerd kan worden
Afronding: wat gaat er nu beter in de klas

Voor wie is deze training?

Docenten praktijkonderwijs, Vmbo, Havo, VWO en MBO

Investering

Afhankelijk van de groepsgrootte 3 tot 4 dagdelen

Resultaat:

Lessen waarin leerlingen actief zijn en de docent het leren ondersteunt.